Numer
15/III/2010
Data
10 grudnia 2010
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
270 poz. 4542
Data ogłoszenia
17 grudnia 2010 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla