Numer
195/XVI/2011
Data
30 listopada 2011
Dotyczy
Podatku od nieruchomości na rok 2012
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
310 poz. 5316
Data ogłoszenia
15 grudnia 2011 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Publikacja: 23 listopada 2011 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 13 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)