Numer
599/XLIV/2009
Data
21 października 2009
Dotyczy
Zasady najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
231
Data ogłoszenia
24 grudnia 2009 r.
Data wejścia w życie
8 stycznia 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla