Numer
661/XLV/2009
Data
25 listopada 2009
Dotyczy
Podatek od środków transportowych na rok 2010.
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
223 poz. 4408
Data ogłoszenia
15 grudnia 2009 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów