Numer
796/LVI/2010
Data
20 października 2010
Dotyczy
Opłaty od posiadania psów
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
239 poz.3585
Data ogłoszenia
10 listopada 2010 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty