Numer
809/LVII/2010
Data
10 listopada 2010
Dotyczy
Zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Rybnika, w których dokonano remontu fasady
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
277 poz. 4658
Data ogłoszenia
28 grudnia 2010 r.
Data wejścia w życie
12 stycznia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla