Numer
810/LVII/2010
Data
10 listopada 2010
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
263 poz. 4228
Data ogłoszenia
13 grudnia 2010 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla