Numer
388/XXVIII/2012
Data
28 listopada 2012
Dotyczy
Uchylenia uchwały nr 172/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1210
Data ogłoszenia
4 lutego 2013 r.
Data wejścia w życie
1 lipca 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/095508 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 5 lutego 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)