Numer
630/XLI/2013
Data
18 grudnia 2013
Dotyczy
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika”
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 grudnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
  • 2013/094364 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 23 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)