Numer
639/XLII/2014
Data
15 stycznia 2014
Dotyczy
Apelu do Ministra Gospodarki Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Kompanii Węglowej
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 stycznia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
  • 2014/002778 (z dnia 17 stycznia 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)