Numer
648/XLIII/2014
Data
26 lutego 2014
Dotyczy
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 lutego 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014/009251 (z dnia 3 marca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)