Numer
655/XLIII/2014
Data
26 lutego 2014
Dotyczy
Przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata 2014-2016”
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 lutego 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
  • 2014/012079 (z dnia 3 marca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)