Numer
676/XLIV/2014
Data
26 marca 2014
Dotyczy
Zmiany w składzie Rady Muzeum w Rybniku
Kategorie
  • Komisje / Rady / Zespoły
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 marca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014/021869 (z dnia 27 marca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 marca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)