Numer
686/XLIV/2014
Data
26 marca 2014
Dotyczy
Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
1902
Data ogłoszenia
1 kwietnia 2014 r.
Data wejścia w życie
26 marca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014/023050 (z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 marca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)