Numer
691/XLV/2014
Data
30 kwietnia 2014
Dotyczy
Wydzierżawienia nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
30 kwietnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 5 maja 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)