Numer
698/XLV/2014
Data
30 kwietnia 2014
Dotyczy
Wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
Kategorie
  • Organy Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
30 kwietnia 2014 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 5 maja 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)