SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok [rtf - 1147 KB]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK  

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok [rtf - 1088 KB]
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka sprawozdanie [rtf - 1007 KB]
sprawozdanie [pdf - 8 MB]
  

Sprawozdanie z Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020

Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka Sprawozdanie z Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020 [pdf - 719 KB]
przyjętego uchwałą nr 238/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok [pdf - 727 KB]
przyjętego uchwałą nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r., zmienionego uchwałą nr 324/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi [pdf - 1866 KB]
przyjętego Uchwałą Nr 855/LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK [pdf - 2 MB]
przyjętego Uchwałą Nr 644/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok [doc - 4 MB]
przyjętego Uchwałą Nr 426/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLIC [pdf - 1996 KB]
przyjętego Uchwałą Nr 239/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka Sprawozdanie z realizacji w 2015 Programu współpracy [pdf - 1431 KB]
przyjętego Uchwałą Nr 757/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r., zmienionego 18 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr 139/XI/2015 Rady Miasta Rybnika.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia Metryka SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY [pdf - 842 KB]
przyjętego Uchwałą Nr 573/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego Uchwałą Nr 333/XXVI/2012  Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2012 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia  sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego Uchwałą Nr 199/XVI/2011  Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2011 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.) Prezydent Miasta Rybnika przedstawia sprawozdanie z realizacji w 2011 roku Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego, przyjętego Uchwałą Nr 16/III/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2010 r., zmienionego 30 marca 2011 r. Uchwałą Nr 96/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika.