Termin
2015-11-16 godz. 17:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika,
    • b)zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018.
  • 2.Pismo w sprawie wsparcia działań spółki SEGO.
  • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował