Termin
2015-11-16 godz. 17:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika,
 • b.
  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018.
 • 2.
  Pismo w sprawie wsparcia działań spółki SEGO.
 • 3.
  Sprawy bieżące.
Opublikował