Termin
2015-12-09 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  • 2.Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku.
  • 3.Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2013-2015 roku.
  • 4.Sprawy bieżące.
Opublikował