Termin
2015-12-14 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)upoważnienia Prezydenta Miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku,
    • b)Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika,
    • c)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół