Termin
2015-12-16 godz. 16:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023,
    • b)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy,
    • c)przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok,
    • d)przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował