Termin
2015-12-15 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  • d)zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika,
  • e)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy.
 • 2.Pismo Żłobka „SKRZAT” w sprawie zmiany zapisów uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
 • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół