Termin
2016-02-02 godz. 15:30
Miejsce
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
    • b)powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na powierzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika,
    • c)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2016 rok.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował