Termin
2016-02-02 godz. 15:30
Miejsce
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • b.
  powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na powierzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika,
 • c.
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2016 rok.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował