Termin
2016-02-08 godz. 16:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku,
    • b)podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016,
    • c)przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował