Termin
2016-02-09 godz. 17:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  nabycia nieruchomości,
 • b.
  zbycia nieruchomości,
 • c.
  wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnik pod gminną drogę publiczną,
 • d.
  zmiany uchwały nr 177/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną,
 • e.
  oddania nieruchomości w użytkowanie,
 • f.
  wydzierżawienia nieruchomości,
 • g.
  wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował