Termin
2016-02-09 godz. 17:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)nabycia nieruchomości,
  • b)zbycia nieruchomości,
  • c)wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnik pod gminną drogę publiczną,
  • d)zmiany uchwały nr 177/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną,
  • e)oddania nieruchomości w użytkowanie,
  • f)wydzierżawienia nieruchomości,
  • g)wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował