Termin
2016-03-02 godz. 13:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie sprawozdania z pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży w oparciu o nadesłane informacje z działalności tych służb i inspekcji w 2015 roku.
  • 2.Zaopiniowanie aktualizacji załącznika do „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika” za 2015 rok.
  • 3.Przedstawienie Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2015 r.
  • 4.Wnioski, uwagi oraz propozycje uczestników posiedzenia.
  • 5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika.
Opublikował