Termin
2016-04-18 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik,
  • b)zmiany uchwały nr 265/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 50 w Rybniku,
  • c)przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku,
  • d)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 2.Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte w 2015 roku wyniki sportowe.
 • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował