Termin
2016-04-19 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok,
 • b.
  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
 • c.
  udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2016 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy (kościół drewniany pw. św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Rybniku-Wielopolu).
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował