Termin
2016-04-27 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

 • 1.
  Omówienie wyników audytów wewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w 2015 r. przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
 • 2.
  Omówienie wykazu kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta Rybnika.
 • 3.
  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok.
 • 4.
  Informacja o ratingu Miasta Rybnika.
 • 5.
  Analiza wykonania budżetu Miasta Rybnika w 2015 roku.
 • 6.
  Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 • 7.
  Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
 • 8.
  Sprawy bieżące.
Opublikował