Termin
2016-04-27 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

  • 1.Omówienie wyników audytów wewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w 2015 r. przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
  • 2.Omówienie wykazu kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta Rybnika.
  • 3.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok.
  • 4.Informacja o ratingu Miasta Rybnika.
  • 5.Analiza wykonania budżetu Miasta Rybnika w 2015 roku.
  • 6.Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  • 7.Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
  • 8.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół