Termin
2016-04-28 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

  • 1.Omówienie wykonania planów finansowych za rok 2015 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Transportu Zbiorowego.
  • 2.Analiza wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2015 roku (szczegółowe wydatki majątkowe na inwestycje miejskie i zakupy inwestycyjne).
  • 3.Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2015 roku (ze szczególnym uwzględnieniem Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu).
  • 4.Łączne sprawozdanie finansowe.
  • 5.Informacja o opiniach komisji branżowych Rady Miasta.
  • 6.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika.
  • 7.Opracowanie wniosku końcowego.
  • 8.Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół