Termin
2016-04-28 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

 • 1.
  Omówienie wykonania planów finansowych za rok 2015 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Transportu Zbiorowego.
 • 2.
  Analiza wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2015 roku (szczegółowe wydatki majątkowe na inwestycje miejskie i zakupy inwestycyjne).
 • 3.
  Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2015 roku (ze szczególnym uwzględnieniem Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu).
 • 4.
  Łączne sprawozdanie finansowe.
 • 5.
  Informacja o opiniach komisji branżowych Rady Miasta.
 • 6.
  Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika.
 • 7.
  Opracowanie wniosku końcowego.
 • 8.
  Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Opublikował