Termin
2016-06-23 godz. 15:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Hydroinstal),
    • b)przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (Best-Eko).
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół