Termin
2016-09-19 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)opinii o lokalizacji kasyna gry,
  • b)nabycia nieruchomości,
  • c)zbycie nieruchomości,
  • d)ustanowienia służebności gruntowych,
  • e)wydzierżawienia nieruchomości,
  • f)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36),
  • g)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37),
  • h)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38).
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował