Termin
2016-09-20 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
  • d)zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • e)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzących jest Powiat Wodzisławski,
  • f)udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach,
  • g)zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół