Termin
2016-10-17 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
  • b)uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku,
  • c)nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych,
  • d)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
  • e)przyjęcia programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował