Termin
2016-10-18 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok,
    • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
    • c)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół