Termin
2016-11-14 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zmian odnośnie lat 2017-2018 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku,
 • b.
  taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • c.
  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • d.
  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e.
  uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował