Termin
2016-11-14 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian odnośnie lat 2017-2018 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku,
  • b)taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • c)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • d)stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • e)uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował