Termin
2016-11-15 godz. 18:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
 • b.
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie,
 • c.
  powierzenia spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik,
 • d.
  przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował