Termin
2016-11-16 godz. 16:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika,
    • b)zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska".
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował