Termin
2017-01-09 godz. 15:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik,
  • b)podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017,
  • c)zmiany uchwały nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych,
  • d)zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
  • e)zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,
  • f)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował