Termin
2017-02-07 godz. 16:00
Miejsce
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

  • 1.
    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  • 2.
    Sprawy bieżące.
Opublikował