Termin
2017-03-13 godz. 15:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)przyjęcia "Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2017-2023",
    • b)określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2017.
  • 2.Prezentacja Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
  • 3.Wniosek Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego w sprawie przeniesienia jadłodajni dla osób bezdomnych do centrum miasta oraz budowy łaźni dla osób bezdomnych.
  • 4.Sprawy bieżące.
Opublikował