Termin
2017-03-29 godz. 16:45
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)uchylenia upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat na terenach miejskich,
    • b)ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika,
    • c)wyznaczenia płatnego miejsca postojowego, zasad pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na terenie Urzędu Miasta przy ulicy Chrobrego 2.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował