Termin
2017-04-20 godz. 17:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

 • 1.Omówienie wyników audytów wewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w 2016 r. przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
 • 2.Omówienie wykazu kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta Rybnika.
 • 3.Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2016 roku.
 • 4.Analiza wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2016 roku (szczegółowe wydatki majątkowe na inwestycje miejskie i zakupy inwestycyjne).
 • 5.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2016 rok.
 • 6.Informacja o ratingu Miasta Rybnika.
 • 7.Analiza wykonania budżetu Miasta Rybnika w 2016 roku.
 • 8.Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 • 9.Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
 • 10.Łączne sprawozdanie finansowe.
 • 11.Informacja o opiniach komisji branżowych Rady Miasta.
 • 12.Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół