Termin
2017-06-21 godz. 17:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o.o.,
    • b)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował