Termin
2017-06-19 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (dotacja konserwatorska dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku),
 • b.
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46),
 • c.
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47),
 • d.
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zdrzałka (MPZP 48),
 • e.
  zbycia nieruchomości,
 • f.
  zamiany nieruchomości,
 • g.
  ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości,
 • h.
  wydzierżawienia nieruchomości.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował