Termin
2017-06-19 godz. 16:45
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
 • 2.Sprawy bieżące dot. kultury i sportu.
 • 3.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku,
  • b)udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach,
  • c)nadania statutów szkołom podstawowym,
  • d)założenia Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku,
  • e)zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – data wejścia w życie 1 sierpnia 2017 r.,
  • f)zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – data wejścia w życie 1 września 2017 r.
 • 4.Sprawy bieżące dot. oświaty.
Opublikował