Termin
2017-06-19 godz. 16:45
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
 • 2.
  Sprawy bieżące dot. kultury i sportu.
 • 3.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku,
 • b.
  udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach,
 • c.
  nadania statutów szkołom podstawowym,
 • d.
  założenia Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku,
 • e.
  zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – data wejścia w życie 1 sierpnia 2017 r.,
 • f.
  zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – data wejścia w życie 1 września 2017 r.
 • 4.
  Sprawy bieżące dot. oświaty.
Opublikował