Termin
2017-06-20 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku,
  • b)udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach,
  • c)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok,
  • d)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • e)udzielenia dotacji z budżetu Miasta na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (dotacja konserwatorska dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku).
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół