Termin
2017-10-17 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 210
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok,
 • b.
  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
 • c.
  podatku od nieruchomości na 2018 rok,
 • d.
  podatku od środków transportowych na 2018 rok,
 • e.
  uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych,
 • f.
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
 • g.
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
 • h.
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
 • i.
  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował