Termin
2017-11-09 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa

Porządek spotkania:

  • 1.Pisma Wojewody Śląskiego dot. zmiany nazw ulic w Rybniku w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu.
  • 2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego,
    • b)nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego imienia Generała Stefana Witkowskiego,
    • c)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna.
  • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował