Termin
2017-11-14 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok,
    • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
    • c)udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku).
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół